top of page
Anchor 1

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד לשכבת ז'

מידעון.JPG
מהלך הרישום:
עמוד זה יספק לכם הסברים על מנת שתהליך הרישום יתבצע בבהירות ובמהירות.​
ימי ההרשמה יתקיימו בשלושת הימים הראשונים של חופשת פסח:
  • 28/3/23 יום ג' בין השעות 08:30 - 15:00
  • 29/3/23 יום ד' בין השעות 07:30 - 15:00
  • 30/3/23 יום ה' בין השעות 08:30 - 15:00
 הרישום יתבצע במזכירות חטיבת נעורים, יש להגיע לאחר מילוי כל הטפסים.
 
לתמיכה ועזרה ניתן לשלוח מייל לגילי: gilish@hfs.school
או בטלפון: 09-9596553
  • תלמידי הפנימייה למצוינות בספורט במכללת וינגייט - תהליך הרישום מתבצע בתיאום עם המכללה ובאמצעותה. אחרי קבלת הפרטים מווינגייט בית הספר יצור עמכם קשר.
  • אנו מזמינים אתכם לעיין מידעון חטיבת נעורים ובו תמצאו מידע נוסף על בית החינוך, מקצועות הלימוד ומסלולי העשרה. 

שלבי הרישום לעולים לכיתה ז' תושבי חוף השרון וכפר שמריהו 

 

בחירת מסלול העשרה
  • בחירת מסלול העשרה בכיתה ז' -בתחילת שנת הלימודים תשפ"ד התלמידים ייחשפו למסלולי ההעשרה ויבחרו מתוכם את המסלול שאליו הם מעוניינים להשתייך.

  • הרישום למסלול מוזיקה עד ה 12/4/23 בטופס

 

תלמידי חוץ (מי שלא גר במועצה האיזורית חוף השרון)

בית הספר מחויב לקבל בראש ובראשונה את תלמידי המועצה ותלמידי חוץ יתקבלו על בסיס מקום פנוי והתאמה למסגרת. בהנחה ויהיה מקום, לאחר סינון ראשוני של אגף החינוך, ולאחר תום חופשת הפסח יופנו התלמידים לפגישה בבית החינוך.  

תלמידים המעוניינים מתבקשים למלא את הטופס הבא ולפתוח במקביל פנייה מקוונת באגף החינוך באתר המועצה

Anchor 1

מבדק התאמה למצוינות מתמטיקה

מבחן מצויינות מתמטיקה ביום א' 25/6 בשעה 14:30-17:00 עלות 250 ש"ח

תלמידים המעוניינים ללמוד בקבוצת מצוינות מתמטיקה מתבקשים לעבור מבדק התאמה.

המבדק נערך על ידי מכון קרני ובעלות הנקבעת על ידו.

המבדק יתקיים בחטיבת הנעורים במועד שיפורסם באתר בית הספר. 

עלות המבדק 200 ש"ח, יש לשלם את הסכום במזומן (עדיף להביא סכום מדויק) לנציג המכון בבואכם עם בנכם\בתכם לבצע את המבדק. למבדק ההתאמה במתמטיקה אין מועד נוסף.

השלבים הבאים בקליטת התלמידים

תשלום אגרת לימודי חוץ - (לתלמידי חוץ ווינגייט)

במידה וקיבלתם תשובה חיובית בנוגע לקבלתכם ללימודים בבית החינוך, צרו קשר עם הנהלת החשבונות בבית הספר לאחר חופשת פסח לצורך ביצוע התשלום. זכרו לוודא שיש ברשותכם אישור לימודי חוץ מהרשות המקומית במידה ועדיין לא הצגתם אישור זה.

תשלומי הורים ומלגות

בחודש יוני תתפרסם הודעה בדבר תשלומי הורים לשנת הלימודים הקרובה. הגבייה מתבצעת בחודשים יולי-אוגוסט באתר ביה"ס או בהנהלת חשבונות. משפחות הזקוקות למלגה- ניתן לקבל מלגת לימודים ו/או מילגת מחשב נייד. התשלום באינטרנט לא אפשרי למבקשים מלגה.

פגישת היכרות עם מחנך/ת הכיתה 

על מנת לעזור לכם בקליטה מיטבית בבית החינוך, תיקבע לכם פגישה עם מחנך/ת הכיתה בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים. פרטים מדויקים ימסרו בהמשך.

למידה באמצעות מחשבים ניידים

החל משנת הלימודים תשע"ה בית החינוך המשותף חוף השרון משלב מחשבים ניידים בתהליך הלמידה בחטיבת הנעורים. בשנת תשע"ו זכינו על העשייה הרבה שלנו בפרס התקשוב הארצי, מה שמעודד אותנו להמשיך ליצור ולהוביל בתחום זה במערכת החינוך.
 
במהלך חודש מאי יתקיים רכישה מרוכזת של כרומבוק, כל הפרטים יופיעו באתר בית הספר.
לקריאה נוספת היכנסו לעמוד למידה מתוקשבת.
Anchor 1
bottom of page