top of page


'תכנית חברתית - ייעוצית שכבת ט

שכבת ט' - החברה הישראלית - בחירה ואחריות 

תלמידי ותלמידות שכבת ט' יתמקדו בשני נושאים - היכרות עם החברה הישראלית וקבלת החלטות.  

במסגרת ההיכרות עם החברה הישראלית התלמידים יפגשו דמויות המבקשות ליצור גשרים בין מגזרים שונים בחברה, יתעמקו בנושאים כמו: פריפריה מול מרכז, שסעים בחברה, ניהול מחלוקות, יחסי רוב-מיעוט ועוד.

כמו כן, בשנת הלימודים האחרונה של התלמידים בחטיבת הנעורים נתמקד ביעדים האישיים שכל אחד מציב לעצמו לקראת המעבר לתיכון. 

שני הנושאים השנתיים יבואו לידי ביטוי בפעילויות מגוונות כגון:

  • טיול שנתי (רמת הגולן) בו ישולבו תכנים מהנושא השנתי 

  • השתתפות בתכנית "שותפות ושייכות" של גבעת חביבה (מפגש עם תלמידי חטיבת אלסלאם מטייבה)

  • סדנאות בנושא חינוך למיניות בריאה בהובלת צוות ההדרכה ממרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

  • צפייה בהצגה רפרטוארית

  • סדנה העוסקת בהתנהגויות סיכוניות ואלכוהול (דור האלכוהול)

  • סמינר - החברה הישראלית - שיעסוק במפגשים והיכרות עם קבוצות שונות בחברה הישראלית. התלמידים ייחשפו לסוגיות וישאלו שאלות הנוגעות למכנים המשותפים ולשונות שיש בחברה.

  • מפגש עם נציגים מהחברה החרדית (ארגון גשר - ארגון שמטרתו לקדם דו-שיח בין חלקי העם ופועל לצמצום סטריאוטיפים ודעות קדומות)

  • נסיעה למופע של ציפורלה

  • פעילות גיבוש סוף שנה - אקווה כיף

bottom of page