top of page

יום למידה מהבית 28.3.19

תלמידים יקרים,

ברוכים הבאים ליום הלמידה השני לשנת הלימודים תשע"ט. יום הלמידה מהבית מורכב ממשימות אותן עליכם לבצע. ביצוע המשימות מהווה עבורכם נוכחות ביום הלימודים שהיה אמור להתקיים בבית הספר היום. בנוסף לכך, תקבלו על כל מהמשימות ציון שיהווה מרכיב מציון התעודה.

 

שימו לב, הנחיות חשובות:

  1. עליכם להגיש את כל המשימות עד סוף היום (28.3 בשעה 23:59). לא תינתן האפשרות לתקן/ להגיש משימות מחדש.

  2. עבדו על המשימות עם דפדפן כרום במחשב. עבודה דרך הטלפון או באמצעות דפדפנים אחרים עלולה לגרום לכם קשיים טכניים.

  3. תלמידי חטיבת הביניים - יש להיכנס למשימות באמצעות חשבון אימייל של בית הספר (המסתיים ב: hfs.school@). 

  4. לבירור סיסמת הילקוט הדיגיטלי (אופק)\ תקלה טכנית\ איפוס סיסמת קלאסרום, שלחו הודעה במיילadmin@hfs.school או במשו"ב ל: צייטלין לי עד השעה 15:00.

שכבת י'

​לפניכם ארבע משימות, עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם.

משימה בספרות:

משימה באנגלית- שכבת י':

משימה בחינוך תעבורתי:

מטלת בחירות- מטלת חובה לכל השכבה:

שכבת י"א

​לפניכם שתי משימות, עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם.

משימה בספרות:

משימה באזרחות:

משימה לתלמידי ביולוגיה:

המשימה בילקוט הדיגיטלי

****שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות. 

שכבת ז'

​לפניכם ארבע משימות, עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם.

 

משימה במתמטיקה:

המשימה בילקוט הדיגיטלי

****שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות. 

משימה בעברית:

משימה לתלמידים שלומדים ערבית:

מטלת בחירות- מטלת חובה לכל השכבה:

שכבת ח'

​לפניכם ארבע משימות,עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם.

משימה בגאוגרפיה:

המשימה בילקוט הדיגיטלי

****שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות.

כיתה ח'5- לחצו כאן 

משימה בעברית:

משימה בהיסטוריה:

מטלת בחירות- מטלת חובה לכל השכבה:

שכבת ט'

​לפניכם ארבעה מקצועות. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם. עליכם לבצע את כולן.

משימה במתמטיקה:

המשימה בילקוט הדיגיטלי

****שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות. 

משימה בעברית:

משימה בספרות:

לפניכם שתי משימות, סיפור קצר ושיר.

משימה ראשונה- שקיות יום הולדת:

 

משימה שנייה- שיר האושר:

מטלת בחירות- מטלת חובה לכל השכבה:

bottom of page