החינוך החברתי-ערכי

Love

המטרה של החינוך החברתי וערכי בבית ספרינו היא לחנך את תלמידינו להיות אזרחים מועילים ותורמים לחברה. כדי להשיג מטרה זו, נבנתה פעילות חברתית מגוונת ועשירה, המטפחת את אישיותו של התלמיד. התוכנית בנויה על רצף שש שנתי כשהמילה אחריות מקשרת בין כל שכבות הגיל. מטרתנו העיקרית היא לצייד את תלמידינו עם ארגז כלים שישמש את התלמיד לחיים משמעותיים.

לחצו כאן לצפייה במאגר התוכן החברתי.

החינוך החברתי ערכי בנוי על ציר מתמשך בראייה שש שנתית, בחלוקה הבאה:

  • שכבת ז' - אחריות אישית,משפחתית - שורשים

  • שכבת ח' - אחריות לסביבה ומודעות לאחר

  • שכבת ט' - אחריות לחברה הישראלית

  • שכבת י' - אחריות אישית ואזרחית - קבלת תעודת זהות

  • שכבת י"א - אחריות לאומית - זהות לאומית

  • שכבת י"ב - אחריות  אישית, חברתית לאומית – הכנה ללחיים  משמעותיים