עבודות ומבחני מעבר לתלמידי חטיבת נעורים

Work Desk

תלמידים יקרים,

בהתאם לתקנון ביה"ס: כל תלמיד/ה שיש לו 3 שליליים ויותר בציון השנתי בתעודה יקבל בחינות או עבודות בהתאם להחלטות הוועדה הפדגוגית. תלמיד/ה לא יוכל להתחיל את שנה"ל תש"פ במידה ולא עמד בהצלחה בבחינות (ציון עובר 55 ומעלה) ו/או הגיש עבודה במועד שנקבע.

על הילדים להכין את העבודות בכתב יד או מודפסות ולשלוח חזרה לרכז/ת המקצוע. 
תאריך הגשה: 28/8/22

למבחני מעבר במתמטיקה לחצו כאן.

 

חומרים לעבודות:

אנגלית:

היסטוריה:

אדם וחברה:

לשון: