עדכונים תשפ"א

לוגו.png

הנדון: תשלומי הורים והערכות לשנת הלימודים תשפ"א

לחצו כאן למכתב תשלומי הורים חט"ב

לחצו כאן למכתב תשלומי הורים חט"ע

תשלומי סל שירותים לשנה"ל תשפ"א
בשלב זה,טרם אושרו בועדת החינוך של הכנסת תעריפים לגביה לשנת הלימודים הבאה. אנו נפרסם שוברים בימים הקרובים לגביה בהתאם לתעריפים שיאושרו.


ספרי לימוד דיגיטליים או מודפסים


חטיבת הביניים:
הלימודים בחטיבת הביניים מתקיימים באמצעות ספרי לימוד דיגיטליים של חברת "קלאסוס". המעבר הוכיח את עצמו במיוחד בתקופת משבר הקורונה. יחד עם זאת, הורים המעוניינים כי ילד יקבל ספרים מודפסים או מבקשים לקבל תמורת תשלום נוסף גם ספרים דיגיטליים וגם מודפסים -בהבחירה באמצעות תשלומי הורים.


השאלת הספרים תיעשה בצורה כיתתית מרוכזת. למען בריאות כולנו- אנא הימנעו מלהגיע בשלב זה לספריית בית הספר לטובת השאלת ספרים.
שימו לב- הספריה תבקש השנה המחאת ביטחון על מנת להשאיל ספרי קריאה.


פתיחת הרשאה לספרים דיגיטליים תיעשה למי שהסדיר את תשלומי ההורים- בשבוע הראשון של שנת הלימודים.
חטיבה עליונה- חלוקת הספרים תיעשה בצורה מרוכזת בשבוע הראשון של שנת הלימודים.


אספקת מחשבים
הורים שהזמינו השבוע מחשבי "מטריקס" באמצעות הטופס המקוון - ישלמו על המחשב ע"י שובר תשלומי ההורים שישלח אליהם.  הודעה על מועד האספקה יפורסם בנפרד ( ככל הנראה בימים ב'-ג' בשבוע הבא).
רוב המלאי שהוצע ע"י חברת "מטריקס" לנו כבר נמכר. נשארו מחשבים בודדים בלבד. להזמנה לחצו כאן.


זיכויים על פעילויות שלא התקיימו -  לרוב תלמידי שכבות ח'-ט ' יש במערכת זיכויים משנת הלימודים הקודמת בגלל פעילויות שלא התקיימו. זיכויים אלו ישמשו לכיסוי חלק מעלות תשלומי ההורים לשנה הבאה.

אגרת תלמיד חוץ
הורה לתלמיד שאינו תושב המועצה האזורית חוף השרון או כפר שמריהו- יידרש לשלם אגרת תלמיד חוץ ע"פ חוזר מנכ"ל  אלא אם כן הביא אישור מהרשות המקומית בה הוא מתגורר עם התחייבות מטעמם לתשלום אגרה זו.


אופן הסדרת תשלומי ההורים:
קישור למערכת הגביה לביצוע תשלום אינטרנטי  ישלח לאחר אישור התעריפים בועדת החינוך של הכנסת. הורים שיש להם שאלות לגבי  החשבון מתבקשים לפנות בטלפון 09-9596586 או  במייל  yafita@hfs.school  ולציין את שם התלמיד/ה,הכיתה ומספר ת.ז.
למען בריאות כולנו, אנו מבקשים להימנע ככל הניתן מלהגיע לבית הספר לטובת הסדרת תשלומי הורים.


מלגות
המועצה האזורית חוף השרון מסייעת במלגת לימודים לתושביה ע"פ קריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך (מדד הכנסה לנפש והתחשבות במשפחות יחידניות או מצב רפואי חריג) . המלגה מאושרת רק  להורים שהגישו את טופסי בקשת המלגה  במלואם.


ועדת מלגות בראשות מנכ"לית המועצה לתושבי המועצה  תתקיים בינואר 2021. מבקשי  המלגות מתבקשים להגיש את כל המסמכים הנדרשים  לבקשת המלגה ויתבקשו לשלם מקדמה לבית הספר ע"ס 500 ₪. לאחר אישור אחוז המלגה בישיבת המלגות ההורים יתבקשו להשלים את התשלום לבית הספר בהתאם לאחוז המלגה שנקבע.
תלמידים שאינם תושבי מועצה - ועדת המלגות בראשות מנהלת בית הספר וצוות היועצות תתכנס ב-30.8.20. לא נוכל לתת מענה לפניות שיגיעו לאחר מכן.


 הורה המעוניין להגיש בקשה למלגה, מתבקש  למלא את את הטופס הבקשה  (קישור לאתר בית הספר) לצרף מסמכים  בהתאם לפירוט  ולהעבירם במעטפה סגורה  למשרד הנהלת חשבונות בבניין הקתדרה או למייל milga@hfs.school


תרומה למשפחות שזקוקות לעזרה 
משבר הקורונה יצר אתגרים כלכליים למשפחות רבות בקהילת בית הספר. אנו צופים כי בשנה הקרובה יגדל מספר הפונים לסיוע.   אנו פונים אליכם, ברוח הערבות ההדדית, ומבקשים ממי שרוצה ויכול – לסייע למשפחות שמתקשות לעמוד בתשלומי ההורים לשנה הבאה. אנא הודיעו לגבי החלטתכם במייל  yafita@hfs.school.