top of page

 ברוכים העולים לכיתה י'

אנו מברכים אתכם עם כניסתכם לחטיבה העליונה בשנת הלימודים הקרובה. 
שנת הלימודים מעמידה אתגרים חדשים בתחום הלימודי, החברתי והערכי, המבוססים על תכניות משרד החינוך ומעובדים בהתאם לתפיסת בית הספר.

מקצועות הלימוד

לימודי החובה – תרבות ישראל, ספרות, חינוך גופני, לשון והיסטוריה - ילמדו בכיתות האם. מקצועות מתמטיקה ואנגלית נלמדים בהתאם לשיבוץ התלמידים ביחידות הלימוד. 
בנוסף למקצועות החובה, לומד כל תלמיד מקצוע אחד או שניים מורחבים.

 

פגישות היכרות

לפני תחילת שנת הלימודים, כל מחנכ/ת יערוך/תערוך שיחות הכרות אישיות עם תלמידי הכיתה והוריהם. השיבוץ לשיחות מפורסם לצד השמות בחלוקה לכיתות. במידה והמועד שנקבע אינו נוח, ניתן להחליף עם תלמידים אחרים מאותה כיתה.

לשיחות האישיות אנו מבקשים להביא שתי תמונות פספורט ולמלא את טופס הבקשה לתעודת זהות

 

שיבוצי כיתות
בחלוקת הכיתות הושקעה מחשבה רבה ונלקחו שיקולים רבים בחשבון (כולל הבקשות לחברים שהעברתם). אנו מקווים שכל אחד ואחת מכם ימצאו את מבוקשם בכיתה וידעו להפיק ממנה את המיטב. מניסיון, אנו יודעים שלפעמים הרשימה הכתובה איננה משקפת את אופי הכיתה ותחושת השייכות אליה. אנו מאמינים שצריך להיות בכיתה מספר שבועות על-מנת לבחון זאת היטב. במידה ואינכם מרוצים מסיבה כלשהי מהשיבוץ, עליכם לכתוב מכתב בקשה בכתב ולהגישו לרכז השכבה. המעברים, אם יהיו כאלו, יבוצעו רק לאחר חופשת סוכות. רשימת השיבוצים: י1, י2, י3, י4, י5, י6, י7, י8.

 
אנו מאחלים לכם המשך חופשה נעימה והצלחה בלימודים.
 
בברכה,

 

אביב בן צבי, מנהל החטיבה העליונה

מתן סקר, רכז שכבת י' ומחנך י'4

מירי ינאי, יועצת שכבת י'
שאולי פרל, מחנך י'1
דניאל מילשטיין, מחנך י'2
גיא שוקרון, מחנך י'3
סיוון שחר, מחנכת י'5
שרון מועלם, מחנכת י'6
איתן צור, מחנך י'7

עידן רוזנבליט, מחנך י'8

bottom of page