top of page

מנהיגות

"תפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו, מהיכן שהם נמצאים למקום שהם לא היו בו מעולם." הנרי קיסינג'ר

מסלול מנהיגות מקנה ידע וכלים של הובלה, הנהגה, משא ומתן ויכולת תקשורת בין אישית לתלמידים אשר מעוניינים להיות בעלי כישורי הנהגה. בנוסף, היבט מרכזי ומטרה של מובילי המסלול היא הקניית עולם ערכי מגוון ומוצק לתלמידי המסלול. בשיעורים נגוון את הלמידה בעזרת סרטים ומצגות כמקרי מבחן לניתוח וחשיבה משותפת. בנוסף, יתקיימו סדנאות שיביאו לידי ביטוי כישורי מנהיגות ושיתוף פעולה (ODT), הכשרה מעמיקה בתחום הדיבייט, הרצאות אורח וסיורי העשרה מחוץ לבי"ס. בנוסף, במהלך שנת הלימודים הראשונה עוברים תלמידי המסלול הכשרה בסיסית בגישור ומי שמצטיין בתהליך זה, ממשיך בשכבת ח' בהכשרה מעמיקה יותר עד להפיכתו למגשר בחטיבת הנעורים. 

bottom of page