top of page

תשלומי הורים ומלגות

הורים נכבדים, 

למען בריאות כולנו, אנא הימנעו השנה מלהגיע לבית הספר לצורך תשלומי ההורים ובצעו את התשלום באופן דיגיטלי בקישור שקיבלתם למייל.

לכל שאלה נוספת ניתן לשלוח מייל ל: gvia@hfs.school

 
תשלום אינטרנטי באמצעות כרטיס אשראי

קישור לתשלום אינטרנטי ישלח להורה בשבוע האחרון של חודש אוגוסט

המחאות בהנהלת חשבונות
כתבו עד 5 המחאות לפקודת "בית החינוך המשותף חוף השרון". את ההמחאות יש להעביר להנהלת חשבונות של ביה"ס (בבניין הקתדרה) 

מלגות

הורה המעוניין במלגה עבור ילדיו מתבקש להעביר למזכירות בית הספר את טופס המלגה וכל המסמכים הנלווים:

טופס בקשת מלגה תשפ"ד 

תאריך אחרון להגשה- 4/9/23

הגשת הטפסים יכולה להיעשות במספר דרכים:

  • משלוח הטפסים במעטפה סגורה למזכירות בית הספר ולציין כי המען הינו "ועדת מילגות" (הדרך המומלצת).

  • משלוח הטפסים באמצעות פקס למספר 09-959-6563.

  • סריקת הטפסים ושליחתם במייל לבית הספר (milga@hfs.school). הסריקה צריכה להיות ברורה וקריאה, באמצעות סורק או באמצעות אפליקציה לסריקת מסמכים, למשל גוגל דרייב (לחצו לסרטון הסבר קצר). טפסים מטושטשים או שצולמו "רגיל" באמצעות הסמארטפון לא יתקבלו.


תרומה מוכרת עבור מלגות - עזרה לקהילת חוף השרון
הורים המעוניינים לתרום לטובת מלגה לתשלומי הורים / כרומבוקים מוזמנים להתקשר

למספר 09-959-6511. לבית הספר יש הכרה בתרומות לצרכי מס, לפי סעיף 46

bottom of page