top of page

הנהגת ההורים

בהנהגת בית החינוך חברים כארבעים הורים מתנדבים שעובדים בשיתוף פעולה עם צוות בית הספר, בראשותה של המנהלת מיכל ילובסקי ובניווטה של יו"ר הנהגת ההורים - בת אל איתן.

 

הורים ותלמידים אתם מוזמנים להציע, לשאול ולפנות לחברי ההנהגה בכל נושא. בהמשך נעדכן לגבי התקדמות, קבלת החלטות ושיפורים בכל התחומים.

בת אל- bateleytanlaw@gmail.com

bottom of page