הנהגת ההורים

 

בהנהגת בית החינוך חברים כארבעים הורים מתנדבים שעובדים בשיתוף פעולה עם צוות בית הספר, בראשותה של המנהלת עירית על-דור שפירא ובניווטה של יו"ר הנהגת ההורים - בת אל איתן.

 

כדי להצליח לשמר, לשפר, לתרום ולשנות התחלקנו לחמש ועדות:

  1. ועדת כספים בראשות עדה שמש – הוועדה עובדת בשיתוף עם תמי מימון, מנהלת התפעול והכספים. בישיבה האחרונה הוצג תקציב בית הספר, סגירת שנה קודמת וצפי לשנה הקרובה. חלק מהכספים עוברים דרך חשבון ההורים וחלקו מגיע ממקורות שונים הישר לבית הספר. העברת הכספים ליעדם טעונת חתימה של תמי ושל יו"ר ועדת כספים או יו"ר הנהגת הורים. הוועדה אחראית על שמירת הכספים וחלוקתם, מציאת פתרונות למימון פרוייקטים וקביעת קווים מנחים לשנת הפעילות הבאה.

  2. ועדת בינוי ותשתיות בראשות רונן הושע – הוועדה עובדת עם גורמים בבית הספר ועם גורמים במועצה על מנת למצוא פתרונות בנושאים: מבנים, כיתות, ממדי"ם מגרשים ואולמות. הוועדה עוסקת בסיוע וקידום מיזמים ותכניות הן ברמה הסטטוטורית והן ברמה המוניציפלית לפיתוח והשבחת סביבת הלימודים הפיזית ומרחבי הלמידה; הן במישור האסטרטגי - התאמת מכלול בית הספר לאתגרים בראייה ארוכת טווח, והן במישור האופרטיבי - בחינת צרכים ייעודיים ומענה פרטני לפערים. 

  3. ועדת קפיטריה בראשות שרון זיסר – הוועדה בוחנת את מצב הקפיטריה הקיימת, האם וכיצד ניתן להתאימה לכללי התזונה הבריאה כפי שהוצגו בחוזר מנכ"ל החדש. הוועדה עובדת בשיתוף פעולה עם עירית וצוות בית הספר על מנת למצוא את הפיתרון האופטימלי לשיפור מראה, איכות, בריאות, שירות ומחיר המוצרים בקפיטריה.

  4. ועדת קשרי קהילה בראשות שרון שמבן – לאור הממשק הצמוד עם הצורך בגיוס משאבים בעת פעילויות קהילתיות, ועדת קשרי קהילה אוחדה עם ועדת גיוס משאבים מהשנים הקודמות. הוועדה עוסקת ביוזמות ובנושאים כגון: יום המורה, הפנינג, ניצולי שואה, הורה מעשיר על פי מאגר הורים, בית אלעזרקי ועוד. היא עובדת בשיתוף פעולה עם ועדת קשרי קהילה של מועצת התלמידים ועם צוות בית הספר.

  5. ועדת הסעות בראשות אלישע כפרי – הוועדה מחפשת פתרונות לבעיות שקיימות בנושא הסעות: זמנים, מסלולים ותחנות הסעה. הוועדה עובדת בשיתוף פעולה עם עירית ובעתיד עם גורמים במועצה.

 

ישיבות ההנהגה הבית ספרית מתקיימות אחת לחודש, בכל יום ראשון השלישי בחודש, וכוללות נושא אחד לדיון ועדכון של נציגי הוועדות על התקדמותם במהלך החודש שעבר.

 

בישיבתנו האחרונה דנו בנושא מערכת המשוב, נחיצותה, מיהו קהל היעד, יתרונות וחסרונות. הערנו את הערותנו לאיציק הרכז הפדגוגי וסיכמנו על חשיבה מחודשת לקראת השנה הבאה האם כדאי לפתוח את המערכת במחצית הראשונה להורי תלמידי כיתה ז' שאינם מורגלים לתרבות זו בבתי הספר היסודיים מהם הם באים.

 

הורים ותלמידים אתם מוזמנים להציע, לשאול ולפנות לחברי ההנהגה בכל נושא. בהמשך נעדכן לגבי התקדמות, קבלת החלטות ושיפורים בכל התחומים.