top of page

 מסלולי הרחבה חטיבת נעורים

מסלולי הרחבה הם מקצועות העשרה במערכת. מסלולי ההרחבה נועדו לגוון את הלמידה, לעודד אתכם לפעול ולנוע, ולאפשר לכם ללמוד במסגרת המערכת, שיעור שמעניין אתכם באופן מיוחד.

 

בחירת המסלולים נעשית בכל שנה:

בתחילת כיתה ז' תתקיים התנסות בשני מסלולים ולאחר מכן יבחרו שלוש עדיפויות מהן השיבוץ יהיה למסלול אחד.

בסוף כיתה ז' ובסוף בכיתה ח' תתבצע בחירה מחדש למסלול ההרחבה לשנה הבאה.

 

רשימת המסלולים מופיעה בהמשך, לחיצה על החלונית תפתח דף מידע לכל מסלול. 

כל המסלולים מתאימים ופתוחים הן לתלמידים והן לתלמידות.
בהצלחה!

למידע נוסף על מסלולי ההרחבה מוזמנים לעיין גם במידעון חטיבת נעורים

bottom of page