top of page

 מסלולי לימוד חטיבת נעורים

מסלולי לימוד הם מקצועות העשרה במערכת. מסלולי הלימוד נועדו לגוון את הלמידה, לעודד אתכם לפעול ולנוע, ולאפשר לכם ללמוד במסגרת המערכת, שיעור שמעניין אתכם באופן מיוחד.

איך לבחור את מסלול הלימוד?

עליכם לבחור שלושה מסלולי לימוד שמעניינים אתכם מתוך הטבלה.

כל המסלולים מתאימים ופתוחים הן לתלמידים והן לתלמידות.
בהצלחה!

למידע נוסף על מסלולי הלימוד מוזמנים לעיין במידעון חטיבת נעורים

bottom of page