top of page

מסלול רובוטיקה FTC

זו השנה השנייה בה פועלת בבית הספר נבחרת FTC (FIRST Tech Challenge).

קבוצת רובוטיקה הפועלת תחת ארגון FIRST העולמי. ארגון ללא מטרות רווח ששם לעצמו למטרה לקדם את מקצועות המדע, ההנדסה והמתמטיקה בקרב בני נוער על מנת להוביל אותם לעסוק במקצועות אלו בעתיד.


לארגון כמה ליגות ואנו מתחרים בליגת הFTC. המתאימה לכיתות ז' עד יב'.

אצלנו בבית הספר המסלול פתוח מכיתה ח' עד יב' ומונה כעת 20 תלמידים פעילים.


בכל שנה בשבת הראשונה של ספטמבר הארגון העולמי מפרסם את המשימה השנתית, כל תלמידי הקבוצות בכל העולם מקבלים את המשימה בדיוק באותה שעה. לתלמידים יש תקופת זמן של 6 חודשים על מנת לבנות רובוט העונה על כלל המשימות.


 הקבוצה מתכנסת בימי ג'-ד' בין השעות: 13:50 עד 16:15.

רכז התכנית: גיל בן יוסף gilby@hfs.school

bottom of page