הנצחה

דרור חסן | בית החינוך המשותף חוף השרון
זיו גרוך | בית החינוך המשותף חוף השרון
אסף גביש | בית החינוך המשותף חוף השרון
אייל כהן | בית החינוך המשותף חוף השרון
זהר לוטרובסקי | בית החינוך המשותף חוף השרון
דרור בר | בית החינוך המשותף חוף השרון

© כל הזכויות שמורות לבית החינוך המשותף חוף השרון | קיבוץ שפיים | טלפון הנהלה 09-959-6509 | טלפון חטיבת ביניים 09-959-6553/4 | מייל info@hfs.school