top of page

מגמת עבודות גמר

מגמת עבודות גמר - חווית לימוד אחרת

 

  • הנחיות התחברות של חוף השרון למאגרי מידע 

  • במסגרת המגמה התלמידים כותבים עבודת-הגמר, שהיא עבודה מחקרית לפי כללי האקדמיה.

  • עבודת הגמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד לימוד נושא וחקירתו. הכנת עבודת הגמר היא בבחינת שיאה של הלמידה המשמעותית. היא מאפשרת התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת ועיסוק בסוגיה, שהיא מעבר לנלמד בבית הספר.

  • המגמה מיועדת לתמידי י' עד י"ב, שמעוניינים במקצוע מורחב ברמה של 5 יחידות בבגרות.

  • פעם ראשונה שניתנת לתלמיד האפשרות לחקור וללמוד תחום שמעניין אותו ולקבל על כך גמול בבגרות.

  • את העבודה מלווה מנחה מקצועי, בדרך כלל מהאקדמיה יחד עם רכזת המגמה של בית הספר.

  • תלמידים שכותבים עבודות גמר צועדים בבטחה אל מפתי האקדמיה עם ארגז הכלים והמיומנויות הנדרשים להצלחה אקדמית.

  • תלמידים מספרים שזאת חווית לימוד הכי משמעותית שחוו בבית הספר.

פרויקטי גמר של שנת תשפ"ב

פרויקטי גמר של שנת תש"ף

bottom of page