top of page

השכרת לוקרים תשפ"ד

School corridor

ברחבי בית החינוך פזורים מתחמי לוקרים לרשות התלמידים. הלוקרים מנוהלים ומתוחזקים על ידי חברת "לוקר אמבין", והזמנת הלוקרים מתבצעת באופן ישיר מולה (הורים מזמינים את השירות ישירות מול החברה). בית הספר אינו צד בהתקשרות. 

 

הנחיות להזמנת לוקר:

 

טלפון של חברת אמבין-

1599-54-54-50

bottom of page