top of page

אודות בית החינוך המשותף חוף השרון

בבית הספר מתחנכים
למעלה כ- 1,400 תלמידות ותלמידים
כ- 150 אנשי צוות

 בפיקוח המנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך

6

בית ספר על יסודי שש שנתי

עם רצף חינוכי, לימודי וחברתי

מנהלת בית הספר: מיכל ילובסקי
חצר בית הספר בפריחה.jpg

בית החינוך המשותף חוף השרון הינו בית ספר שש שנתי השוכן לצד כביש החוף (כביש 2) בשולי קיבוץ שפיים. שמו המלא הוא חברת בית החינוך המשותף ע"ש פולין והלר בע"מ (על שמם של התורמים לבניין בית הספר).

בית הספר נמצא בפיקוח המנהל לחינוך התיישבותי וקולט לשורותיו את תלמידי המועצה האזורית חוף השרון.

בבית הספר מתחנכים כ 1,400 תלמידים מיישובי המועצה האזורית חוף השרון המתגוררים בקיבוצים ובמושבים שבשטח המועצה: אודים, ארסוף, בית יהושוע, בני ציון, בצרה, גליל ים, געש, חרוצים, יקום, כפר נטר, נווה הדסה, רשפון, שפיים ותל יצחק.

בנוסף להם לומדים בבית הספר גם תלמידי האקדמיה למצוינות בספורט בווינגייט ותלמידים מיישובים נוספים בסביבה.

 

בית החינוך שוכן במתחם רחב ידיים מוקף מדשאות וצמחייה. בתחומו: ספרייה עשירה (המשאילה את ספרי לימוד לתלמידים), מעבדות מדעים, מעבדות פיסיקה ומחשבים, חדרי תיאטרון, מרכזי למידה, מזנון רחב ידיים ועוד.

 

הלימודים מתקיימים בחמישה ימי לימוד, בין השעות 08:30- 16:15. בית הספר מקיים מערך הסעות בתחילת יום הלימודים, בצהריים ובסיום יום הלימודים. ללוח הצלצולים המלא לחצו כאן.

חטיבת נעורים 2.jpg

חטיבת הנעורים

חטיבת הנעורים, בניהולו של יהונתן טננבאום, מונה 22 כיתות הטרוגניות וכיתות חינוך מיוחד. במקצועות האנגלית והמתמטיקה מתקיימת חלוקה לרמות לימוד המספקות מענה לכל התלמידים, בהם גם תלמידים מתקדמים ותלמידים הזקוקים לתמיכה לימודית.
בחטיבת הנעורים פועל מרכז למידה לתלמידים הזכאים לשעות שילוב.

 

חטיבה בוגרת.jpg

החטיבה הבוגרת

בחטיבה הבוגרת כ- 23 כיתות, ביניהן כיתת אי"ל (איתור יכולות להצלחה), כיתות מב"ר (מסלול לבגרות רגילה) המונות עד 25 תלמידים וכיתות חינוך מיוחד. בכל שכבה כיתה ייעודית לתלמידי פנימיית ווינגייט. 

 

תלמידי החטיבה הבוגרת לומדים את מקצועות הליבה בכיתות האם ואת מקצעות האנגלית והמתמטיקה בהקבצות. מלבד המקצועות הרגילים, זכאים התלמידים לבחור שני מקצועות בהיקף של 5 יחידות לימוד ממבחר מקצועות

 

בחטיבה הבוגרת פועל החל משנת הלימודים תשע"א, מרכז מהו"ת (מרכז התעצמות ותובנה) המיועד לתלמידים בעלי לקויות למידה המשולבים בכיתות הרגילות.

סקירה היסטורית

בית ספר מקיף אזורי בחוף השרון ע"ש פולין והלר בע"מ נרשם ב–02.10.1972, כד' תשרי תשל"ג, כ"חברה בעירבון מוגבל" ע"י רשם החברות שבמשרד הפנים, בתיק 62378, ע"ש מר מוריס פולין ורעייתו מוושינגטון, ארה"ב.

 

ע"פ תזכיר ההתאגדות של בית ספר מקיף אזורי בחוף השרון ע"ש פולין בע"מ, נוסדה החברה למטרות הבאות:

 

 1. לארגן, להפעיל ולנהל בית ספר אזורי בחוף השרון.

 2. להפעיל ולנהל את בית הספר באופן שיהא בו כדי מילוי המטרות המוצבות בפני בית ספר.

 3. לשכור, לקבל ברישיון, להשיג ולהחזיק בכל דרך, כל נכס, מכל סוג שהוא, הנחוץ לצורך קיום, הפעלת וניהול בית הספר.

 4. לעשות את כל הפעולות אשר תהיינה דרושות או נחוצות לצורך קיום, הפעלת וניהול בית הספר בדרך שתראה בעיני החברה ותוך שימת לב למקובל בישראל בשטח קיום, הפעלת וניהול מוסדות מאותו סוג או מסוג דומה.

 5. לפתח, לעודד כל סוגי מלאכה, ספורט, משחקים, נופש ושעשועים וכן פעולות תרבות וחינוך, ולהקים את כל המתקנים, בתי מלאכה ומעבדות אשר יהיו כרוכים בביצוע דברים אלה.

 

הון המניות של החברה, בסך 100 לירות ישראליות, המחולק ל–100 מניות רגילות בנות 1 ל"י כ"א, חולקו בין הגופים הבאים:

 

 • יונייטד ישראל אפיל אינק - 94 מניות רגילות

 • הנהלת הסוכנות היהודית לא"י - 1 מניה רגילה

 • י.מ. גלעד - 1 מניה רגילה

 • א. שרביט - 1 מניה רגילה

 • א. שביט - 1 מניה רגילה

 • נחמיה אדמוני - 1 מניה רגילה

 • נעמי מלר - 1 מניה רגילה

 

תקנון ההתאגדות מפרט את הנהלים והתקנות של החברה:  כינוס אספות שנתיות של בעלי המניות, בהן ימסרו החשבונות, המאזן ודו"ח המנהלים, כינוס אספות שלא מן המניין, סמכויות המנהלים ועוד.

ב–1.6.1979 חתמו נציגי הקיבוצים בחן, גבעת השלושה, גליל ים, עינת, רמת הכובש, שפיים ותל יצחק על הסכם:

 1. להקים את בית הספר המקיף לכיתות ז' עד יב' אשר יכיל חטיבת הנעורים, מגמה תיכונית עיונית ומגמה תיכונית מקצועית.

 2. שמו של בית הספר יהיה בית הספר הקיבוצי המקיף – חוף השרון וימוקמו בשטח בית ספר אורט חוף השרון, הקיים כיום ליד קיבוץ שפיים, ושטחים נוספים כפי שיוסכם.

 3. בית הספר ינוהל במסגרת אגודה שיתופית בע"מ אשר חבריה יהיו הקיבוצים ומוסדותיה המחייבים הם האסיפה הכללית וועד נציגי הקיבוצים.

 

הקיבוצים לקחו על עצמם את כל ההשקעות הכספיות הקשורות בבית הספר והתחייבו לתרום 10,000 ל"י לכל תלמיד המתחיל לימודיו בחמש השנים הראשונות לקיום בית הספר.

 

באותו יום, 1.6.1979, נחתם הסכם בין המועצה האזורית חוף השרון לבין הקיבוצים בחן, גבעת השלושה, גליל ים, ניר אליהו, עינת, תל יצחק ורמת הכובש (כולם ביחד וכל אחד לחוד) ולבין קיבוץ שפיים, הקובע כי:

 

"הקיבוצים, ביחד עם המועצה, בשיתוף פעולה עם אורט, מסכימים להקים ביחד 

בית ספר קיבוצי מקיף מכיתות ז' עד יב'."

 

3.א. בבית הספר ילמדו ילדי הקיבוצים, חברות נוער של הקיבוצים, חברות נוער של הקיבוצים געש ויקום שאינם צד להסכם זה, ילדים מישובים שבתחומי המועצה וכמו כן תלמידים נוספים לפי החלטת הנהלת בית הספר.

19.א. הקיבוצים מתחייבים בזה ביחד וכל אחד מהם לחוד לשלם למועצה דמי שימוש שנתיים עבור השימוש במבני בית הספר וציודו".

 

במשך השנים הצטרפו, באישור ההנהלה המורחבת ולאחר שחתמו על ההסכם, הקיבוצים אייל, יקום ונחשונים, ואילו קיבוץ בחן – פרש. קיבוץ חורשים לא הצטרף לשותפות, למרות ששלח חלק מתלמידיו לבית הספר.

 

האגודה עליה הוסכם לא הוקמה באופן פורמלי עד היום.

 

בשנת 1982 שונה שמו של בית הספר, באישור רשם החברות, ע"פ בקשת קרן החינוך, לבית ספר תיכון מקצועי אורט חוף השרון ע"ש פולין והלר בע"מ. לאחר שקרן ד"ר ברנרד הלר מניו יורק, ארה"ב, מימנה את הקמת מבנה חטיבת הנעורים.

 

ב-8.5.1997 הודיעה הנהלת רשת "אורט" על החלטתה "להפקיע תוקפו של ההסכם הקיים" בין הרשת לבית הספר, לפיה היה בית הספר מסונף לרשת. "אורט" הציעה שבית הספר יצטרף כחלק אינטגראלי לרשת – אולם בית הספר והמועצה דחו את התנאים של הרשת, ובסוף שנת הלימודים תשנ"ז נותק הקשר שהיה קיים מיום הקמת המוסד.

 

התמעטות מספר הילדים והידיעות על כוונת המועצה האזורית דרום השרון לבנות בית ספר נוסף ולהעביר את תלמידיה לשם, הביאו להקמת צוות חשיבה במסגרת המועצה האזורית, לארגון מחדש של מערכת החינוך במועצה. ב-1998 הקים ראש המועצה את ועדת חינוך 2000 בה הוחלט, בין השאר, על הפיכת בית הספר מבית ספר קיבוצי לבית חינוך אזורי, לילדי הקיבוצים והמושבים בחוף השרון. שם בית הספר שונה ל-"בית החינוך המשותף חוף השרון".

 

בפברואר 2005 נחתם הסכם בין המועצה האזורית חוף השרון לבין המועצה המקומית כפר שמריהו לשותפות במערכת החינוך, שבמסגרתו תעבור חטיבת הנעורים מ"בית הספר המשותף כפר שמריהו – רשפון" ל"בית החינוך המשותף חוף השרון". המעבר תוכנן להימשך 3 שנים, שבמהלכן ילמדו תלמידי כפש"ר בבית ספרם שיתפקד כשלוחה של חוף השרון ותחת ניהולו.

 

בשנה"ל תשס"ה, ע"פ החלטת המוא"ז דרום השרון, עברו תלמידי הקיבוצים עינת, גבעת השלושה, נחשונים וחורשים, בוגרי ו', לבית הספר החדש "ירקון" בנווה ירק. שנה אחר כך עברו תלמידי אייל, רמת הכובש וניר אליהו לבית הספר "עמי אסף" שבבית ברל.

 

בספטמבר 2006, כשמספרם של התלמידים מהמרכז למחוננים בספורט שבווינגייט הגיע ל–60 תלמידים, הוזמנה מנהלת המרכז להשתתף בהנהלה הרחבה.

 

בינואר 2007 אישרה ההנהלה הרחבה את הצטרפות קיבוץ געש לשותפות ונציגי הקיבוץ הוזמנו להשתתף בהנהלה הרחבה.

 

בשנת 2010 סיימו את לימודיהם התלמידים האחרונים של קיבוצי דרום השרון:

אייל, עינת, גבעת השלושה, ניר אליהו, רמת הכובש.

 

bottom of page