top of page

צוותי החינוך חטיבת נעורים תשפ"ג

חטיבת נעורים 2.jpg

שכבת ז':​

 • רכזת השכבה- מור יהל

 • יועץ השכבה - נטע שני

 • מחנך ז'1 - משה הרשקו

 • מחנכת ז'2 - טניה ארצי

 • מחנך ז'3 -שגיא סלונים 

 • מחנכת ז'4 - הילה קרן

 • מחנכת ז'5 - מעין כצנלסון ורקפת קונוואי גליק

 • מחנכת ז'6 - דורית אלעד

 • מחנכת ז'7- מור יהל

שכבת ט':​
 • רכז השכבה - דניאל מילשטיין
 • יועצת השכבה - מירי ינאי
 • מחנכת ט'1 - ענבר מולכו
 • מחנכת ט'2 - גלית שפירא
 • מחנך ט'3 - אורי הלוי
 • מחנכת ט'4 -אסנת ארז
 • מחנך ט'5 - עידן סבן
 • מחנך ט'6 - שי תשובה
 • מחנך ט'7- דניאל מילשטיין
 • מחנכת ט'8 - מירב יוסף שולמן

​שכבת ח':

 • רכזת השכבה- קרן זליגמן

 • יועצות השכבה -יפעת רותם ומאי אולמן

 • מחנכת ח'1 - שמרית בירן

 • מחנך ח'2 - עמרי הדר 

 • מחנכת ח'3 -גלית ארדיטי

 • מחנכת ח'4 - מיכל ראובן 

 • מחנכת ח'5 - יעל גיידה 

 • מחנך ח'6 - עידן רוזנבליט 

 • מחנכת ח'7- קרן זליגמן 

bottom of page