top of page

'תכנית חברתית - ייעוצית שכבת י

שכבת י' 
תלמידי ותלמידות שכבת י' עובריםות תהליך של קליטה מחודשת בתוך בית הספר, מבחינה אישית, חברתית ולימודית. 
בשנה זו אנו שמים דגש על החינוך למעורבות חברתית תוך כדי למידה על שאלות הנוגעות לזיקה המתקיימת בינינו לבין החברה שסביבנו, וקיום מעורבות מעשית הן ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית. העיסוק בנושא יועבר במסגרת שיעורי חינוך ובמסגרת שיעור "תיקון עולם" כשעל בסיס השיעור הנ"ל תתבצע התנסות הלכה למעשה. כמו כן שילוב הנושא המרכזי "מעורבות חברתית" יבוא לידי ביטוי במהלך השנה בפעילויות השונות ובמקביל במקצועות הנלמדים.
בנוסף לשיעורי החינוך השונים והשבועות הבית ספריים, במהלך השנה התלמידיםות יעברו פעילויות מגוונות כגון:
  • טיול שנתי - טיול שהוא סמינר, לניצנה
  • סדנאות מיניות - מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
  • צפייה בהרצאה לפתיחת הנושא "מעורבות חברתית"
  • צפייה בסרט ״אני לא״ של תומר הימן + שיח עם היוצרים
  • צפייה בהצגה "אדם לא חוקי" - תיאטרון מחוקק חולות (במסגרת שבוע זכויות האדם)
  • סיור לימודי לירושלים - במסגרת לימודי ההיסטוריה ובהדרכת צוות היסטוריה
  • סדנות "איגי" - מפגש עם הקהילה הלהט"בית (במסגרת שבוע גאווה)
  • מפגש עם יוצר - במסגרת יום השפה העברית 
  • צפייה במופע "עקיצה טבעית" מבית ציפורלה
  • פסטיבל אלל"ה - איך לא לימדו אותי את זה בבית הספר? בהובלת מורי ביה"ס ואורחים מהקהילה.
bottom of page