top of page

'תכנית חברתית - ייעוצית שכבת יא

שכבת י"א 
אירוע השיא בשנת י"א זו הוא היציאה למסע הישראלי כשבמהלכו תלמידי ותלמידות השכבה עוברים מסע דרך מעגלי הזהות השונים שמרכיבים את חייהם: אישי, קהילתי ולאומי, תוך כדי קיום מפגשים עם מקומות וקהילות שונות. לצד אירוע זה מתקיימים במהלך השנה מפגשים נוספים, הקשורים בחיינו במדינת ישראל ויוצרים יחד תמונה רחבה יותר תוך בחינה של נרטיבים שונים והתמודדות איתם.
בנוסף לשיעורי החינוך השונים והשבועות הבית ספריים, במהלך השנה התלמידיםות יעברו פעילויות מגוונות כגון:
  • מסע ישראלי - סמינר שנתי בן חמישה ימים
  • סדנאות מיניות - מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
  • סדנאות הכנה לצו הראשון - במסגרת הכנה לצה"ל
  • השתתפות בהרצאתו של דביר קריב - על רצח רבין ומצב החברה הישראלית מאז ועד היום (במסגרת שבוע הדמוקרטיה)
  • הרצאה של אוהד חמו - תמונת מצב על עזה (במסגרת שבוע זכויות האדם)
  • צפייה בסרט "זונה כמוני" - שיח ומפגש עם גיבורת הסרט ויוצרותיו (במסגרת שבוע המודעות לאלימות כלפי נשים)
  • צפייה ועיבוד של ההצגה "משחקים בחצר האחורית" 
  • לילה לבן
bottom of page