top of page

'תכנית חברתית - ייעוצית שכבת יב

שכבת י"ב 
שנת י"ב מאופיינת כשנת פרידה וקבלת החלטות. בשנה זו אנו שמים דגש בחיים שאחרי בית הספר מבחינה אישית, קהילתית ולאומית. במהלך השנה תלמידי ותלמידות השכבה יעסקו בשאלות אישיות כמו "היכן אהיה ומה אעשה בשנים הבאות?", שאלות של זהות ועיסוק פוליטי ושאלות אקטואליות שנגזרות מחיי היום יום והמציאות בה אנו חיים.
המחצית השניה של השנה מלווה בתהליך הפרידה מבית הספר, תהליך בו לוקחים חלק תלמידים/ות ומורימ/ות יחד.
כמו כן החלק הארי מהחינוך החברתי ייעוצי בשנה זו בא לידי ביטוי במכינת י"ב -שבועיים שבמהלכם תלמידי ותלמידות השכבה מתכננים ומוציאים לפועל תכנית שנבנית מאלף ועד תיו על ידם/ן במסגרת ניהול עצמי.
במהלך סמסטר א' ייערך מסע חינוכי לשימור זיכרון השואה בפולין לברור רוח האדם והמקום שלי כבוגר אל מול לקחי השואה.
בנוסף לשיעורי החינוך השונים, המכינה השנתית והשבועות הבית ספריים, במהלך השנה התלמידיםות יעברו פעילויות מגוונות כגון:
  • סדנאות מיניות - מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
  • פאנל בוגרים - במסגרת ההכנה לשנת השירות/מכינה/שירות לאומי/צבא
  • סדנאות הכנה לצה"ל של משרד הביטחון - במסגרת הכנה לצה"ל
  • סיור נרטיבים - בשיתוף סדאקה רעות  (במסגרת שבוע זכויות האדם)
  • צפייה בסרט "זונה כמוני" - שיח ומפגש עם גיבורת הסרט ויוצרותיו (במסגרת שבוע המודעות לאלימות כלפי נשים)
bottom of page