top of page

 'תכנית חברתית - ייעוצית שכבת ז

שכבת ז' - זהות אישית ושורשים
תלמידי ותלמידות שכבת ז' עוסקים במעבר לחטיבת הנעורים  ובהסתגלות למקום חדש. ההתחלה החדשה מפגישה אותם עם מקום גדול יותר והטרוגני ממנו היו מורגלים. כמו כן, התלמידים נחשפים לכוחות שכל אחד מהם מביא איתם ויחד עם הצוות החינוכי לומדים להתמודד עם מרחב חדש ובניית חוסן. המעבר מהווה הזדמנות למפגש עם חברים חדשים וגילוי כוחות אחרים.  
בד בבד התוכנית תתמקד בנושא שורשים. התוכנית תגביר את מודעותו של התלמיד לחקר וגיבוש זהותו האישית באמצעות חשיפתו לשורשיו - המשפחה, הקהילה והעם ומתוך כך כנקודת מעבר לקבלת אחריות. 
בנוסף לשיעורי החינוך השונים והשבועות הבית ספריים, במהלך השנה התלמידיםות יעברו פעילויות מגוונות כגון:
  • ימי גיבוש שכבתיים
  • טיול שנתי  - מדבר יהודה
  • צפייה בהצגה "סתם בצחוק" 
  • סיור לימודי בירושלים בנושא דתות (כחלק מהתכנים הנלמדים במקצוע אדם וחברה), יועבר ע״י מכון יד בן צבי
  • צפייה בהצגה רפרטוארית
  • סדנאות מיניות - מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית
  • סדנת ועבודת שורשים 
  • סמינר שורשים (סדנה משותפת להורים ותלמידים עם חנוך פיבן)
  • פעילות גיבוש סוף שנה - פארק המים בשפיים
bottom of page