top of page

ה(ת)ארוחה של תלמידי שכבת ז'

אנו גאים להזמינכם לתערוכה של תלמידי שכבת ז', בה מוצגים התוצרים האישיים של התלמידות והתלמידים לשאלה הפילוסופית:

"אם הייתי מאכל - איזה מאכל הייתי?".

שאלה זו עלתה בסיומה של יחידת לימוד ארוכה העוסקת בזהות אישית ובשם הפרטי. ה(ת)ארוחה, אם כן, מהווה סיכום של התהליך האישי אותו עברו עד כה התלמידות והתלמידים בלימודי הומניסטיקה.

היכן מקבלים את התיאבון?

ה(ת)ארוחה מוצגת בקתדרה שבבית החינוך וניתן לצפות בה בימי ההורים המתקיימים ב 07.12

ו- 10.12.

אנו ממליצים לכם להגיע שׂבעים!

bottom of page