top of page

'תכנית חברתית - ייעוצית שכבת ט

שכבת ט' - החברה הישראלית - בחירה ואחריות 
תלמידי ותלמידות שכבת ט' יתמקדו בשני נושאים - היכרות עם החברה הישראלית וקבלת החלטות.  
במסגרת ההיכרות עם החברה הישראלית התלמידים יפגשו דמויות המבקשות ליצור גשרים בין מגזרים שונים בחברה, יתעמקו בנושאים כמו: פריפריה מול מרכז, שסעים בחברה, ניהול מחלוקות, יחסי רוב-מיעוט ועוד.
כמו כן, בשנת הלימודים האחרונה של התלמידים בחטיבת הנעורים נתמקד ביעדים האישיים שכל אחד מציב לעצמו לקראת המעבר לתיכון. 
שני הנושאים השנתיים יבואו לידי ביטוי בפעילויות מגוונות כגון:
  • טיול שנתי (רמת הגולן) בו ישולבו תכנים מהנושא השנתי 
  • השתתפות בתכנית "שותפות ושייכות" של גבעת חביבה (מפגש עם תלמידי חטיבת אלסלאם מטייבה)
  • סדנאות בנושא חינוך למיניות בריאה בהובלת צוות ההדרכה ממרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית
  • צפייה בהצגה רפרטוארית
  • סדנה העוסקת בהתנהגויות סיכוניות ואלכוהול (דור האלכוהול)
  • סמינר - החברה הישראלית - שיעסוק במפגשים והיכרות עם קבוצות שונות בחברה הישראלית. התלמידים ייחשפו לסוגיות וישאלו שאלות הנוגעות למכנים המשותפים ולשונות שיש בחברה.
  • מפגש עם נציגים מהחברה החרדית (ארגון גשר - ארגון שמטרתו לקדם דו-שיח בין חלקי העם ופועל לצמצום סטריאוטיפים ודעות קדומות)
  • נסיעה למופע של ציפורלה
  • פעילות גיבוש סוף שנה - אקווה כיף
Photo 15-03-2023, 22 05 59 (7)
Photo 15-03-2023, 22 05 59 (8)
Photo 14-02-2023, 9 46 03
Photo 14-02-2023, 9 51 26
Photo 15-03-2023, 9 55 21
Photo 03-03-2023, 16 08 10 (16)
Photo 27-01-2023, 15 40 50 (5)
Photo 27-01-2023, 15 40 50 (7)
Photo 23-11-2022, 14 44 22
Photo 24-11-2022, 23 02 47 (16)
Photo 22-11-2022, 21 16 04
Photo 24-11-2022, 23 02 47 (12)
Photo 22-11-2022, 20 54 05
Photo 16-03-2023, 10 30 48
Photo 16-03-2023, 11 04 01
Photo 16-03-2023, 11 34 59
Photo 17-03-2023, 9 13 38 (4)
bottom of page