top of page

נקודות למחשבה - תערוכת גמר

לאחר חודשים ארוכים של למידה ועבודה, בוגרי מגמת אומנות לשנת הלימודים תשע"ח עומדים בישורת האחרונה. אנו מתכבדים להזמינכם, בני משפחה, חברים, אורחים וקהילת חוף השרון, לכבד בנוכחותכם את התלמידים בערב הפתיחה.

ערב הפתיחה יתקיים ביום ד' ה-21.2.18 בשעה 20:00 ברחבת בניין י"ב. מי מכם שלא יוכלו להגיע לפתיחה, התערוכה תוצג בבניין י"ב. מוזמנים ומוזמנות להגיע ולהתרשם.

נשמח לראותכם,

תלמידי ומורי המגמה.

bottom of page