top of page

רישום לאתר קלאסוס

Education Books Bookshelfs

לרישום לאתר לחצו כאן - ניתן להירשם רק דרך המחשב (לא ניתן מהטלפון או אייפד)

יש לכם כבר חשבון באתר? לכניסה לחצו כאן

הרשאה לרישום וצפייה בספרי הלימוד נפתחה לכל תלמידי החטיבה למעט הורים שטרם הסדירה תשלום\ בחרו ספרים מודפסים\ כיתות קטנות.

bottom of page