top of page

יום למידה מהבית תשע"ז

תלמידים יקרים,

השנה החלטנו לקיים יום למידה מהבית במקום יום הלימודים הרגיל שאמור היה התקיים בין חופשת יום כיפור לבין חופשת סוכות. יום הלמידה מהבית כולל חמש משימות אותן עליכם לבצע. ביצוע המשימות מהווה עבורכם נוכחות ביום הלימודים שהיה אמור להתקיים בבית הספר היום. בנוסף לכך תקבלו על חלק מהמשימות ציון שיהווה מרכיב מציון התעודה.

באתר הסלולרי, משימות החטיבה העליונה מופיעות לאחר משימות חטיבת הביניים.

הנחיות לתלמידי חטיבה עליונה

לפניכם חמש משימות אותן עליכם לבצע ולהגיש. הראשונה, באנגלית, משותפת לכל תלמידי החטיבה העליונה. ארבע המשימות הנוספות מופיעות בהמשך לפי שכבות.

משימה באנגלית לכל תלמידי החטיבה העליונה:

שכבת כיתות י'

 1. שאלון מחנכות/ים - לחצו כאן

 2. שאלון יועצות - לחצו כאן

 3. שאלון מועצת תלמידים - לחצו כאן

 4. משימה בלשון והבעה:

שכבת כיתות י"א

 1. שאלון מחנכות/ים - לחצו כאן

 2. שאלון יועצות - לחצו כאן

 3. שאלון מועצת תלמידים - לחצו כאן

 4. משימה בהיסטוריה:

שכבת כיתות י"ב

 1. משוב לחברי המשלחת לפולין - לחצו כאן להורדת הקובץ, מלאו אותו ושלחו במשו"ב לכרמית רכזת השכבה.

 2. שאלון יועצות - לחצו כאן

 3. שאלון מועצת תלמידים - לחצו כאן

 4. משימה באזרחות:

הנחיות לתלמידי חטיבת הביניים

לידיעתכם, איפוס סיסמאות לקלאסרום יתבצע בשעה 12:00 בצהריים בלבד. על מנת שסיסמתכם תאופס, שלחו הודעה במשו"ב לאדר צארום לפני השעה 12:00.

לפניכם חמש משימות אותן עליכם לבצע ולהגיש. המשימות מחולקות לפי שכבות.

סרטוני הדרכה לגוגל קלאסרום:

תלמידים שמתקשים להתחבר או לעבוד עם הקלאסרום, לחצו כאן לסרטוני הסבר שיצרנו והעלינו ל-YouTube. ודאו שאתם כותבים את כתובת המייל הנכונה שמסתיימת ב hfs.school@

שכבת כיתות ז'

 1. משימת מחנכות/יםבקלאסרום, לפי הקודים:

 • ז'1 - ​os747lr

 • ז'2 - qofnvyz

 • ז'3 - m51z1hk

 • ז'4 - udmss5h

 • ז'5 - aa7b2wj

 • ז'6 - 6vzleu

   2. משימה בהומניסטיקה - בקלאסרום, לפי הקודים:

 • ז'1 - 8lk2z8

 • ז'2 - bfydb2u

 • ז'3 - mln66xz

 • ז'4 - llwq30a

 • ז'5 - n8vfl9v

 • ז'6 - dji1l4

   3. משימה במדעים - באופק על יסודי

   4. שאלון יועצות - לחצו כאן

   5. שאלון מועצת תלמידים - לחצו כאן

שכבת כיתות ח'

 1. משימת מחנכות/יםבקלאסרום

 • ח'3 קוד כיתה v9ktbtc

 • ח'4 קוד כיתה ktum43

 • ח'6 קוד כיתה tklz4f

   2. משימה בהומניסטיקהבקלאסרום

   3. משימה במדעים:

   4. שאלון יועצות - לחצו כאן

   5. שאלון מועצת תלמידים - לחצו כאן

שכבת כיתות ט'

 1. משימת מחנכות/ים:

   2. משימה בהומניסטיקהבקלאסרום

   3. משימה במדעים:​

   4. שאלון יועצות - לחצו כאן

   5. שאלון מועצת תלמידים - לחצו כאן

bottom of page