top of page

יום למידה מהבית תשע"ט- בקרוב

תלמידים יקרים,

ביום שני הקרוב, 19.11.18 יתקיים יום הלמידה מהבית הראשון לשנת הלימודים.

יום הלמידה כולל ארבע משימות אותן יש לבצע עד סיום היום. 

ביצוע המשימות מהווה עבורכם נוכחות ביום הלימודים שהיה אמור להתקיים בבית הספר. בנוסף לכך תקבלו על מהמשימות ציון שיהווה מרכיב מציון התעודה.

המשימות המקוונות יופיעו בעמוד זה ב-19/11, התאזרו בסבלנות.

המקצועות המשתתפים ביום זה הם:
חט"ב: הומניסטיקה, אנגלית ומדעים
חט"ע:
שכבת י': תרבות ישראל, עברית והיסטוריה
שכבת י"א: עברית והיסטוריה
שכבת י"ב: תנ"ך ואזרחות 

 

בנוסף, כל התלמידים יענו על שאלון אקלים מקדים למיצ"ב

בהצלחה!

bottom of page