top of page

משימות ומבחני מעבר באנגלית

Person Writing

תלמידים המעוניינים לעבור הקבצה או מחויבים לשפר ציון באנגלית, צריכים להירשם למבחני המעבר באנגלית. המבחנים יתקיימו בשבוע-שבועיים הראשונים של שנת הלימודים בשעות הבוקר בשיעור כפול של אנגלית. החומר למבחן וקישור לרישום המקוון מופיעים במסמכים שבהמשך. שימו לב, לא ניתן להיבחן ללא רישום מראש.

טפסי הרשמה  למבחן: 

Material:

bottom of page