top of page

יום למידה מהבית 19.11.18

תלמידים יקרים,

ברוכים הבאים ליום הלמידה הראשון לשנת הלימודים תשע"ט. יום הלמידה מהבית מורכב ממשימות אותן עליכם לבצע. ביצוע המשימות מהווה עבורכם נוכחות ביום הלימודים שהיה אמור להתקיים בבית הספר היום. בנוסף לכך תקבלו על חלק מהמשימות ציון שיהווה מרכיב מציון התעודה.

 

שימו לב, הנחיות חשובות:

  1. עליכם להגיש את כל המשימות עד סוף היום (19.11 בשעה 23:59). לא תינתן האפשרות לתקן/ להגיש משימות מחדש.

  2. עבדו על המשימות עם דפדפן כרום במחשב. עבודה דרך הטלפון עלולה לגרום לכם קשיים טכניים.

  3. תלמידי חטיבת הביניים - יש להיכנס למשימות באמצעות חשבון אימייל של בית הספר (המסתיים ב: hfs.school@). 

  4. לבירור סיסמת הילקוט הדיגיטלי (אופק)\ תקלה טכנית\ איפוס סיסמת קלאסרום, שלחו הודעה במשו"ב ל: צייטלין לי או במיילadmin@hfs.school עד השעה 15:00.

שכבת י'

​לפניכם ארבע משימות: עברית, היסטוריה, תרבות ישראל ואקלים. עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם. במידה ונתקלתם בבעיה טכנית פנו ל- לי צייטלין לפי ההוראות למעלה.

 

משימה בתרבות ישראל:

משימה בעברית:

משימה בהיסטוריה:

שאלון אקלים- לכל השכבה:

שכבת י"א

​לפניכם שלוש משימות: עברית, היסטוריה ואקלים.

עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם. במידה ונתקלתם בבעיה טכנית פנו ל- לי צייטלין לפי ההוראות למעלה.

 

משימה בעברית:

משימה בהיסטוריה:

:משימה בתנ"ך

כיתה יא' 3- לחצו כאן

שאלון אקלים- לכל השכבה:

שכבת יב'

​לפניכם שלוש משימות: אזרחות, תנ"ך ואקלים.

עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם. במידה ונתקלתם בבעיה טכנית פנו ל- לי צייטלין לפי ההוראות למעלה.

 

משימה בתנ"ך:

משימה באזרחות:

משימה בספרות:

משימה בהיסטוריה:

שכבת ז'

​לפניכם ארבע משימות: הומניסטיקה, מדעים, אנגלית ואקלים. עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם. במידה ונתקלתם בבעיה פנו ל- לי צייטלין לפי ההוראות למעלה.

 

משימה בהומניסטיקה:

**שימו לב- יש להתחבר למייל של ביה"ס

משימה במדעים:

**שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות. 

משימה באנגלית:

**שימו לב- יש להתחבר למייל של ביה"ס

שאלון אקלים- לכל השכבה:

שכבת ח'

​לפניכם ארבע משימות: הומניסטיקה, מדעים, אנגלית ואקלים. עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם. במידה ונתקלתם בבעיה פנו ל- לי צייטלין לפי ההוראות למעלה.

 

משימה בהומניסטיקה:

**שימו לב- יש להתחבר למייל של ביה"ס

משימה במדעים:

**שימו לב- לחצו על הקבוצה בה אתם לומדים,

יש להתחבר למייל של ביה"ס

משימה באנגלית:

**שימו לב- יש להתחבר למייל של ביה"ס

שאלון אקלים- לכל השכבה:

שכבת ט'

​לפניכם ארבע משימות: הומניסטיקה, מדעים, אנגלית ואקלים. עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם. במידה ונתקלתם בבעיה פנו ל- לי צייטלין לפי ההוראות למעלה.

 

משימה בהומניסטיקה:

**שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות. 

משימה במדעים:

**שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות. 

משימה באנגלית:

**שימו לב- יש להתחבר למייל של ביה"ס

שאלון אקלים- לכל השכבה:

bottom of page