top of page

יום למידה מהבית תשע"ח

תלמידים יקרים,

 יום הלמידה המקוון יתקיים ב 5.12.
 

יום הלמידה מהבית כולל מספר משימות אשר יתפרסמו באתר האינטרנט לכל כיתה. למידה זו מהווה עבורכם התנסות מעניינת בדרך למידה אחרת המאפשרת לכל אחד ואחת מכם ללמוד בקצב אישי ובזמן, במהלך היום, בו נוח לך יותר לבצע את המשימה.

 

ביצוע המשימות מהווה נוכחות ביום הלימודים שהיה אמור להתקיים בבית הספר היום. בנוסף לכך תקבלו על חלק מהמשימות ציון שיהווה מרכיב מציון התעודה. המשימות המקוונות יופיעו בעמוד זה ב-05/12, התאזרו בסבלנות.

bottom of page