top of page

יום למידה מהבית 12.3.20

תלמידים יקרים,

ברוכים הבאים ליום הלמידה השני לשנת הלימודים תש"ף. יום הלמידה מהבית מורכב ממשימות אותן עליכם לבצע. ביצוע המשימות מהווה עבורכם נוכחות ביום הלימודים שהיה אמור להתקיים בבית הספר היום. בנוסף לכך, תקבלו על כל מהמשימות ציון שיהווה מרכיב מציון התעודה.

 

שימו לב, הנחיות חשובות:

  1. עליכם להגיש את כל המשימות עד סוף היום (12.3 בשעה 23:59). לא תינתן האפשרות לתקן/ להגיש משימות מחדש.

  2. המשימות הן אישיות! עליכם לבצען לבד ללא עזרה מבחוץ אלא אם נאמר אחרת בגוף המשימה.

  3. עבדו על המשימות עם דפדפן כרום במחשב. עבודה דרך הטלפון או באמצעות דפדפנים אחרים עלולה לגרום לכם קשיים טכניים.

  4. תלמידי חטיבת הביניים - יש להיכנס למשימות באמצעות חשבון אימייל של בית הספר (המסתיים ב: hfs.school@). 

  5. לבירור סיסמת הילקוט הדיגיטלי (אופק)\ תקלה טכנית\ איפוס סיסמת קלאסרום, שלחו הודעה במיילadmin@hfs.school או במשו"ב ל: אפרת הראל עד השעה 15:00.

שכבת י'

​לפניכם שלוש משימות, עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם.

משימה בספרות:

משימה בתנ"ך:

 משימה באנגלית- שכבת י':

משימה בחינוך תעבורתי:

שכבת י"א

שכבת ז'

​לפניכם ארבע משימות, עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם.

 

משימה במתמטיקה:

המשימה בילקוט הדיגיטלי

****שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות. 

משימה לקראת הטיול השנתי:

משימה לתלמידים שלומדים ערבית:

משוב שימוש במחשבים - מטלת חובה לכל השכבה:

שכבת ח'

​לפניכם שתי משימות, עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם.

משימה בספרות:

 

משימה בתנ"ך:

משימה באנגלית - שכבה י"א:

​לפניכם ארבע משימות,עליכם לבצע את כולן. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם.

משימה בגאוגרפיה:

המשימה בילקוט הדיגיטלי

****שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות. 

משימה בעברית:

משימה בהיסטוריה:

משוב שימוש במחשבים - מטלת חובה לכל השכבה:

שכבת ט'

​לפניכם ארבעה מקצועות. ענו על המשימות לפי מספר הכיתה שלכם. עליכם לבצע את כולן.

משימה במתמטיקה:

המשימה בילקוט הדיגיטלי

****שכחת סיסמה לילקוט? לחצו כאן להוראות התחברות. 

משימה בעברית:

משימה בארון הספרים:

 

משוב שימוש במחשבים - מטלת חובה לכל השכבה:

bottom of page