top of page

יום למידה מהבית 19.9.21

תלמידים ותלמידות יקרים/ות,

ברוכים הבאים ליום הלמידה מהבית. יום הלמידה מהבית מורכב ממשימות אותן עליכם לבצע. ביצוע המשימות מהווה עבורכם נוכחות ביום הלימודים שהיה אמור להתקיים בבית הספר היום. בנוסף לכך, תקבלו על המשימות ציון שיהווה מרכיב מציון התעודה.

שימו לב, הנחיות חשובות:

  1. עליכם להגיש את כל המשימות עד סוף היום (19.9 בשעה 23:59). לא תינתן האפשרות לתקן/ להגיש משימות מחדש.

  2. עבדו על המשימות עם דפדפן כרום במחשב. עבודה דרך הטלפון או באמצעות דפדפנים אחרים עלולה לגרום לכם קשיים טכניים.

  3. תלמידי חטיבת הנעורים (ביניים)- יש להיכנס למשימות באמצעות חשבון אימייל של בית הספר (המסתיים ב: hfs.school@). 

  4. לכל  תקלה טכנית (איפוס סיסמאות וכדומה), שלחו הודעה ללי צייטלין במייל: admin@hfs.school או במשו"ב (צייטלין לי) עד השעה 15:30.

  5. שימו לב- לחצו על המטלה של הכיתה שלכם/ן בלבד. 

בהצלחה!

שכבת י'

משימה בעברית:

שכבת י"א

משימה בעברית:

משימה באשכול א':

שכבת ז'

משימה בעברית:

משימה במדעים

שכבת ח'

משימה בעברית:

משימה במדעים:

שכבת ט'

שכבת י"ב

משימה בתנ"ך:

משימה באשכול א':

משימה בעברית:

משימה במדעים:

bottom of page