top of page

יום למידה מהבית 22/11/21
תשפ"ב

שכבת י'
לחצו כאן

שכבת ט'
לחצו כאן

שכבת ז' ו-ח'
לחצו כאן

שכבת י"ב
לחצו כאן

שכבת י"א
מגיעים לבית הספר

לתמיכה ועזרה ניתן לפנות ללי צייטלין במייל: admin@hfs.school

bottom of page