top of page

ימי הערכות
תהה שנה פורחת בבריאות

יום ב' 23.8.21   

9:00-12:00- הנהלה מצומצמת

10:00- סדנת עיצוב כיתת חינוך עם גילי רוש - פתוח למעוניינים/ות

 

יום ד' 25.8.21

9:00-10:30- מפגש הערכות הנהלה רחבה בבית הספר 

10:45-12:15- סנהדרין: רכזי מקצוע והנהלה רחבה 

12:30-14:00- רכזי חט"ב + יועצות חט"ב: יפעת, ענבר / רכזי חט"ע + יועצי חט"ע: נטע, מירי

13:00-15:00- מורים חדשים  

 

יום א' 29.8.21

יום הערכות לכלל המורים מתקיים בביה"ס בקתדרה

9:00 – 8:30- התכנסות (קפה ומאפה) 

9:00- פתיחה: דברי המנהלת

9:05-10:00- מרצה אורח - כיוונים בפדגוגיה בעידן פוסט קורונה

10:15-11:00- בהמשך להרצאה ולערכי בית הספר, סדנאות חשיבה ועיבוד 

11:00-11:45- בראנצ' ובחירת ועד עובדים                   

11:45-12:45- הצגת מורים חדשים

פדגוגיה תשפ"ב - האבנים הגדולות, חידושים 

 

ישיבות ספציפיות: 

13:00 – 13:45 –

מפגש כל מורי שכבת ז' - בחדר מורים חט"ב עם קרן, יפעת, ענבר וצילי ומחנכי/ות ז׳

 **הערה: מחנכי ומחנכות שכבת י׳ יצרו קשר עם מורי הכיתה במהלך השבוע הראשון ללימודים להכרות ולעדכון על תלמידים ספציפיים.

13:00-14:30 -

צוותי חינוך שכבות ויועצות (ענבר מצטרפת לאחר מפגש ז') י' , י"א , י"ב - חצי שעה ראשונה מפגש של כולם עם אביב בקתדרה ואח"כ בחדרי הרכזים ( י"א, י"ב ). מחנכי י' שימו לב: ישיבת הצוות תתקיים ב-30/8 בשעה 9:45. אתם מתבקשים להגיע לחלק הראשון של מפגש זה.

השתתפותכם בימי ההערכות לכל אורכם עושה את ההבדל

 

יום ב' 30.8.21 - ישיבות הצוותים 

8:00 – 9:30- הישיבות הבאות: 

  • כל צוותי אדם וחברה וארון הספרים  ז', ח', ט'  בחדר המורים של החט"ב

  • כל מורי המסלולים  עם עינת פלד חדר ישיבות בקתדרה       

 

9:45 – 11:30-הישיבות הבאות:

  • צוותי חינוך ויועצות שכבות: ז' , ח' , ט' - חצי שעה ראשונה מפגש של כולם עם צילי בחדר המורים של חטיבת הביניים  ואח"כ בחדרי הרכזות.

  • צוות חינוך י' עם יערה

 

11:40 – 13:00- הישיבות הבאות:

  • כל הצוות החינוכי (מורים מקצועיים ומחנכים) של כיתות מב"ר ואי"ל  י' , י"א , י"ב – קתדרה

  • כל הצוות החינוכי וצוות ווינגייט (מורים מקצועיים ומחנכים) של כיתות וינגייט  ט' 8, י' 2 , י"א 2 , י"ב 2 – חדר מורים חט"ע 

  •  ישיבת צוות מרכז למידה

 

 13:15 – 14:45- הישיבות הבאות:

  • צוותי מקצוע - מיקום הישיבות על פי הודעת רכז הצוות

            מורים השותפים ליותר מצוות מקצוע אחד יגיעו לישיבת צוות המקצוע אותו הם מלמדים יותר שעות.

 

14:45-15:30

  • כל הצוות החינוכי של כיתות חנ"מ - ז5, ט5, י"א5 - קתדרה

 

בברכת שנת לימודים פורייה,

הנהלת בית הספר.

bottom of page