top of page

מבחני קבלה למגמות

Typing

תלמידים יקרים,

להלן תאריכי הבחינה ומידע בנושא מבחני הקבלה למגמות בחט"ע:

כל המבחנים יתקיימו בשעה 14:00

 • מדעי החברה - יום שני, 5/4/21

  • המבחן יתקיים בשעה 14:00 -15:30
   המבחן יכלול שתי משימות: כתיבה ויישום 
   אין צורך בהכנה מוקדמת.
   המבחן יערך בחדר המחשבים בבניין חט"ע בחדר 2307,2301 

 • מדעי המחשב - יום ראשון, 18/4/21 

  • המבחן במדעי המחשב הוא מבחן על חשיבה לוגית. אין צורך בידע קודם. המבחן מחולק לשני חלקים: לוגיקה, ואלגוריתמיקה (סדר פעולות). המבחן הוא מבחן מקוון ויש צורך במחשב.

  • את המבחן יש לבצע לבד ותוך שמירה על טוהר הבחינות.

  • דוגמא לשאלה מהמבחן שהתקיים לפני שנתיים ניתן למצוא בקישור. התלמידים התבקשו לרשום את סדר הפעולות לביצוע המשימה על פי ההנחיות.

  • המבחן יערך בכיתה 2307,2301

 • כימיה- יום שני,  19/4/21

  • המבחן בכימיה יעסוק בנושאים הבאים: שפת הכימאיים, מיון חומרים- יסוד, תרכובת, תערובת (חומר טהור וחומר שאינו טהור), מבנה האטום והערכות האלקטרונים באטום. כמו כן, יכללו שאלות שמתבססות על חשיבה מדעית ומיומנויות החקר כגון קריאת גרפים. המבחן יערך במעבדה 3202

  • תלמידי אלפא פטורים ממבחן הקבלה לכימיה

 • מולטיטק- יום שלישי, 20/4/21 

  • מיונים למגמת מולטיטק נעשים על ידי הגשה של פרויקט (הפרויקט מבוצע כולו במחשב) ומילוי שאלון.​ ההוראות לפרויקט, דרך ההגשה של הפרויקט והשאלון נמצאים כולם בכיתת הקלאסרום של המיונים. 

  • משימת המיונים תתפרסם ביום ג', 20/4 בשעה 15.30 והגשתה תהיה עד ה 21/4 בשעה 22.00.

  • ביום ג', בשעה 15.30 יהיה מפגש הסבר עם יובל על המשימה. המשפגש יהיה בזום בקישור.
   המשימה היא אישית והתלמידים/ות יזומנו לפגישת זום לאחר ההגשה בה ישאלו שאלות על הפרויקט שהגישו. 
   לשאלות ניתן לפנות ליובל שגב, רכז המגמה במייל yuvalsegev@hfs.school  או בטלפון 0528554856
   בהצלחה. 

 • ביולוגיה- יום רביעי, 21/4/21

  • המבחן בביולוגיה יבדוק מיומנויות כמו: קריאת גרפים, ניתוח טקסט, טבלת השוואה. אין צורך בידע קודם. ​

  • המבחן יערך בכיתה 3202, 3203

בהצלחה!

bottom of page