top of page

יום מקוון לשכבת י' 22/11

Math Formulas

תלמידים יקרים,

ברוכים הבאים ליום הלמידה המקוון.

את היום הלמידה המרחוק נקדיש ללמידה עצמאית במתמטיקה.

מצורף דף מטלות לפי קבוצות לימוד. 
בשיעור לאחר יום הלמידה מרחוק נבסס את הנושאים שלמדתם באופן עצמאי בבית (לא נלמד שוב בכיתה אלא נבהיר מושגים לא ברורים) ובהמשך תבחנו על הנושאים כחלק מתכנית הלימודים. 

bottom of page