top of page

מועצת התלמידים

מידע נוסף

דבר ראשת המועצה

שמי רוני גבאי, תלמידת כיתה יא בבית הספר "בית החינוך החינוך המשותף חוף השרון", יושבת ראש מועצת התלמידים לשנת 2016-2017.
תפקידיה של מועצת התלמידים הוא לייצג את דעות תלמידי בית הספר וכן את הקבוצות הייחודיות שהיא כוללת. לדאוג לזכויות וחובות התלמיד ואף להקנות מימוניות הנהגה תחת מסגרת.
למועצת התלמידים בבית הספר הזכות לייצג את תלמידיה השונים ולדאוג לרווחתם. היכולת להביע דעה ולפעול למען טובת הכלל וכן גם לדאוג לזכויות התלמיד. אך חשוב מכך בעידן שלנו- לתמידי בית הספר ניתנת היכולת להתנסות במנהיגות כמו למידת כלים חיוניים והערכים שלא נמצאים בתוך שעות הלימוד שלנו, אך נמצאים בחיינו בכל מקום.
אין זה דבר מובן מאליו לתלמידים בגילאי 12-18 לקבל סמכות לידיהם, אין זה טריוויאלי בשביל בני נוער לנהל מו"מ מול חברי ההנהלה והמועצה. אין הרבה בני נוער שכבר בסיום שנות הלימוד בחטיבת הבניים והתיכון זכו להתנסות בהתמודדות עם קונפליקטים מסובכים והוכחת טענות תוך התחשבות בגבולות המציאות וטובת הכלל.
כלים אלו, מפתחים את עולמו הפנימי של התלמיד ותורמים לעיצוב זהותו כאדם בוגר ועצמאי.                                                                               כמנהיגי  אנו העתיד דוגלים בערכים ובעזרה לזולת. בעייני, במציאות שלנו אין זה מספיק להיות מודע לזכויות הפרט והתלמיד על מנת להגן על המגיע לו לדאוג לרווחתו, אלא צריך להיות בעל מודעות סביבתית, להיות מודע לאחר.                                                           בעקבות זאת, מועצת התלמידים אינה מתמקדת רק ברווחת התלמיד, אלא גם ברווחת קהילתה.
מתחילת שנת הלימודים, נטלו השכבות בבית הספר חלק באיסוף תרומות לניצולי שואה, ערכו פעילויות לגיל השלישי במועצה, התנדבו בגן רווחה, לקחו חלק בפרויקט "אפשר אחרת", השתתפו בדיאלוג עם בעלי מוגבלויות ועוד...       טעימה זו, משלל הפעילויות הערכיות שמקנה בית הספר לתלמידיו שמלמדות את התלמיד להיות מודע לסביבתו, לקחת בה חלק, וכן גם לעודד חשיבה ביקורתית.
על כן, אני מזמינה בית הספר והוריהם לפנות אלינו, לשתף אותנו ולקחת חלק בהתנסויות השונות. בנוסף, אני רוצה להודות לכל אותם התלמידים שמשקיעים מזמנם לטובת חבריהם לספסל הלימודים. דעו לכם, שאינכם תורמים רק לקהילה ולחבריכם, אלא אתם מהווים מודל לחיקוי ודמות סמכותית ואכפתית. תודה.
אני שמחה על האפשרות שניתנה לי מטעם חברי ההנהלה ותלמידי בית הספר,
רוני גבאי, תלמידת כיתה יא- יושבת ראש מועצת התלמידים.

חברות וחברי המועצה לשנה"ל תשע"ז

רוני גבאי - ראשת מועצת התלמידים

עומר שריד

מאיה שפירא
הגר צרפתי
עידו אדלר
אופיר יקיר
מאי רובינשטיין
רעות יקיר 
ליהי גולדשטיין
יונתן כרמל
הלל חג׳ג׳
דניאל סיני
דניאלה ארניה

חברי המועצה

מטרות המועצה

​מועצת התלמידים בבית החינוך היא גוף שמשפיע על אופיו של בית הספר בהיבטים רבים: לימודיים, חברתיים וערכיים.

לפניכם מטרות מועצת התלמידם לשנה"ל הקרובה:

 • לטפח מנהיגות צעירה

 • ליישם את ערכי הדמוקרטיה

 • ליצור את התנאים וההזדמנויות לתלמידים ולבני נוער להביע את דעותיהם

 • לבנות ולקיים מערכת של תקשורת והידברות בין המועצה הנבחרת לבין עולם המבוגרים ומקבלי ההחלטות

 • להציב אתגרים לבני נוער בישראל ולפעול לשיפור וקידום הצרכים של קהל הבוחרים 

 • לקדם פרויקטים ויוזמות חינוכיות

מטרות

דרכי פעולה

המועצה מתכנסת באופן שוטף ובמועדים קבועים, אחת לשבועיים לכל הפחות. למועצה מבנה ארגוני גלוי של בעלי התפקידים וועדות, אשר מאפשר פעילות שוטפת. למועצה תוכנית עבודה שנתית שאושרה במליאת המועצה בהליך דמוקרטי. פרוטוקולים של ישיבות המועצה נשמרים ועומדים לעיון של כל דורש. החלטות המועצה יתפרסמו בקרב ציבור הבוחרים ויהיו נגישים לכל דורש.
כל התלמידים ובני הנוער הנבחרים במסגרת מנהיגות ייצוגית יפעלו על פי אמנת המועצות - הקוד האתי של מועצות התלמידים והנוער, וינהגו על פי ארבעת הערכים המנחים: ייצוגיות, אחריות, מעורבות  וכבוד הדדי.

דרכי פעולה

פעילות המועצה בשנה"ל תשע"ו

השנה חזרה המועצה לפעול לאחר שנה של פגרה. להלן הפעילויות שנעשו השנה:

 • שינוי קוד הלבוש בבית הספר

 • מסיבת פורים

 • תרומה בהקמת ההפנינג הקהילתי

 • פעילות בתוך המועצות השכבתיות

 • הטמעת שיעורי חינוך המועברים על ידי התלמידים\ות לקראת שנה״ל הבאה

 • הקמת פרוייקט ״קהילה בחצר״ (שם זמני) לקראת שנה״ל הבאה - הכנסת עמותה שעוסקת בנושא חברתי חשוב לביה״ס, הפסקה פעילה שהכנסותיה יועברו לעמותה, שיעורי חינוך באותו שבוע שיוקדשו לפעילות העמותה, גיוס מתנדבים לפעילות העמותה.

פעילות
bottom of page