top of page

משימות ומבחני מעבר במתמטיקה

Math Formulas

תלמידים יקרים,

בעמוד זה העלינו וקישרנו עבורכם משימות תרגול לקיץ. אנו ממליצים לכם להקדיש זמן למשימות ולתרגל את החומר כדי שתגיעו מוכנים לקראת שנת הלימודים הבאה. המשימות חשובות במיוחד לתלמידים שמעוניינים במבחן מעבר.

 

הנחיות למבחני המעבר

  • מבחני המעבר יתקיימו בשני מועדים לבחירתכם:

    • יום ב' 4/7/22 בשעה 8:30 בקתדרה

    • יום ב' 29/8/22 בשעה 11:00 בקתדרה

  • יש להירשם לבחינה מראש בטופס, רק מה שנירשם יוכל לגשת למבחן.

  • הנושאים למבחני המעבר הינם הנושאים המופיעים בעבודות הקיץ.

עבודות קיץ לתלמידי ז' שעולים ל-ח'

עבודות קיץ לתלמידי ח' שעולים ל-ט'

עבודות קיץ לתלמידי ט' שעולים ל-י'​​

עבודות קיץ לתלמידי מצוינות (שירי)

עבודות קיץ לתלמידי י' שעולים ל-י"א

נא הקפידו לרכוש את ספר ארכימדס מהדורה 2020/2021

bottom of page