top of page

משימות ומבחני מעבר קיץ תשפ"ג

Math Formulas

תלמידים יקרים,

בעמוד זה העלינו וקישרנו עבורכם עבודות מעבר ומשימות תרגול לקיץ.

עליכם ליצור עותק של המשימות להשלים אותם ולשתף את המורים הרלוונטים (או לחילופין להדפיס ולהגיש להם עותק קשיח עד התאריך המיועד).

תלמידים שהיו להם מעל 3 נכשלים בתעודה מחויבים להשלים את העבודות ולהגישם למורים הרלוונטים עד ה- 29.8

בוגרי שכבת ז'

אדם וחברה

מדעים

אנגלית (תגבור)

מתמטיקה (תלמידים שנכשלו מחויבים להירשם ולהגיע למבחן מעבר. הוראות בהמשך העמוד)

בוגרי שכבת ח'

היסטוריה

לשון

מדעים

מתמטיקה  

אנו ממליצים לכם להקדיש זמן למשימות ולתרגל את החומר כדי שתגיעו מוכנים לקראת שנת הלימודים הבאה. המשימות חשובות במיוחד לתלמידים שמעוניינים במבחן מעבר.

 

הנחיות למבחני המעבר

  • מבחני המעבר יתקיימו בשני מועדים לבחירתכם:

    • יום ב' 26/6/23 בשעה 8:30 בקתדרה

    • יום ג' 29/8/23 בשעה 8:30 בקתדרה

  • יש להירשם לבחינה מראש בטופס, רק מה שנירשם יוכל לגשת למבחן.

  • הנושאים למבחני המעבר הינם הנושאים המופיעים בעבודות הקיץ.

עבודות קיץ לתלמידי ז' שעולים ל-ח'

עבודות קיץ לתלמידי ח' שעולים ל-ט'

עבודות קיץ לתלמידי ט' שעולים ל-י'​​

עבודות קיץ לתלמידי מצוינות (שירי)

עבודות קיץ לתלמידי י' שעולים ל-י"א

bottom of page