top of page

משימות ומבחני מעבר קיץ תשפ"ד

Math Formulas

תלמידים יקרים,

בעמוד זה העלינו וקישרנו עבורכם עבודות מעבר ומשימות תרגול לקיץ.

1. עבודות חובה (עבור תלמידים עם שלושה נכשלים ומעלה)

תלמידים שהיו להם שלושה נכשלים ומעלה בתעודה מחויבים להשלים את העבודות ולהגישן מודפסות בבית הספר בפגישה שתקבע לשבוע האחרון של אוגוסט.

בלחיצה על הקישור יפתח עותק של העבודה עליו תוכלו לענות ולהדפיס בסיום.

בוגרי שכבת ז'

קבוצת תגבור אנגלית

אדם וחברה

מדעים

לשון

ערבית

בוגרי שכבת ח'

אדם וחברה

היסטוריה

לשון

מדעים

2. עבודות קיץ ומבחני מעבר באנגלית לכל התלמידים

תלמידים יקרים, לפניכם עבודות הקיץ באנגלית, עבודה זו היא חובה לכל התלמידים, יש להגישה מודפסת עם פתיחת שנת הלימודים.

עבודות קיץ לתלמידי ז' שעולים ל-ח'

 

עבודות קיץ לתלמידי ח' שעולים ל-ט'

 

מבחן מעבר באנגלית

תלמידים יקרים, אלו המעוניינים לגשת למבחן מעבר להקבצה הגבוהה מזו ששובצו אליה, מוזמנים להירשם בקישור הבא. המבחן ייערך בשבוע השני של שנת הלימודים. יש להירשם עד לתאריך 31.7.24.

מבחני מעבר לתלמידי שכבת ט' שעולים לשכבת י'

 

3. עבודות קיץ ומבחני מעבר במתמטיקה

תלמידים יקרים, לפניכם עבודות הקיץ במתמטיקה.
כל תלמיד/ה יכנס לפתור את העבודה לפי ההקבצה אליה משובצים בשנה הבאה.
שימו לב- שתבחנו בתחילת שנת הלימודים הבאה תשפ"ה על העבודה, ולכן יש להכין אותה ברצינות וביסודיות.
כמו כן, יש להגיש את העבודה בשיעור המתמטיקה הראשון בצורה מסודרת עם שם התלמיד/ה עליה, בקלסר חצי שקוף.

עבודות קיץ לתלמידי ז' שעולים ל-ח'

עבודות קיץ לתלמידי ח' שעולים ל-ט'

עבודות קיץ לתלמידי ט' שעולים ל-י'​​

עבודות קיץ לתלמידי מצוינות (שירי)

עבודות קיץ לתלמידי י' שעולים ל-י"א

תלמידי י' 4 יחידות שעולים ל יא

 

מבחן מעבר במתמטיקה
אלו המעוניינים לגשת למבחן מעבר להקבצה הגבוהה מזו ששובצו אליה, מוזמנים להירשם בקישור הבא.
מועד מבחן המעבר יהיה ב23/06 או ב08/09, עליכם לבחור את המועד המתאים לכם ולהירשם אליו.
החומר למבחן הוא עבודת הקיץ המתאימה להקבצה אליה אתם נבחנים במבחן מעבר.
לדוגמא- אם תלמיד/ה עולה לכיתה ט ושובצ/ה להקבצה א2, אך רוצה ללמוד בהקבצה א1, עליו/ה:

  • להירשם בקישור הבא

  • לפתור את עבודת הקיץ של "עולים לכיתה ט - הקבצה א1"

  • על מנת להצליח במבחן ולעבור אותו, עליכם לקבל לפחות ציון 85.

לכל שאלה, ניתן לכתוב לי מייל ofirk@hfs.school
בהצלחה!!!
אופיר קייזמן,
רכזת מתמטיקה חטיבת הנעורים

bottom of page