top of page

תכנית חברתית - ייעוצית

ח7.JPG

בבית החינוך המשותף חוף השרון אנו רואים חשיבות עליונה לחינוך החברתי-ייעוצי ונותנים לתכנית מקום משמעותי לצד החינוך הפורמלי. התכנית נבנתה מתוך ראייה שש שנתית, כשבכל שנה הנושא המרכזי מעלה שאלות של זהות אישית ושייכות קהילתית ולאומית. 

בהתאם לחזון בית הספר, אנחנו שואפים ללוות את התלמידים והתלמידות בתהליך עיצוב דמותם הבוגרת, לחשוף אותם בפני תפישות עולם מגוונות ולעודד אותם להיות אנשים מעורבים/ות בחברה בישראל ובעולם.

 

בתכנית החברתית ייעוצית ניתנות הזדמנויות ללמידה מסוג אחר, החורגות מהלמידה הפורמלית השוטפת, בהן ניתן מקום לקולם האישי של התלמידים, התייחסות להיבטים רגשיים ולבטים שונים.

בהתאם לנושא השכבתי מתקיים סמינר שיא בו במשך כמה ימים השכבה מתעמקת בלמידה אודות הנושא. כמו כן מדי חודש מוקדש שבוע לנושאים אקטואליים: שבוע דמוקרטיה, שבוע זכויות אדם, שבוע מודעות לאלימות כלפי נשים, שבוע מיניות, שבוע זיכרון ושבוע גאווה, במסגרתם כל קהילת בית הספר מתעמקת בנושאים.

בכל שנה אנו משקיעים מחשבה רבה בדיוק התכנית והתאמתה לצרכי השעה.

 

תכנית חברתית לפי שכבות:

bottom of page